correspondentie


30.11.2017 Brief aan Ministerie van Justitie en Veiligheid betreffende tussenstand Wet Auteurscontractenrecht pdf

27.02.2017 Position Paper Platform Makers ten behoeve van SER en Raad voor Cultuur pdf

07.02.2017 Brief aan het Ministerie van OC&W betreffende de uitbreiding van de activiteiten van Platform Makers. pdf

07.02.2017 Reactie van Platform Makers op de voorstellen van de Europese Commissie betreffende auteursrechten op de digitale markt. pdf

09.10.2015 Brief Platform Makers aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie betreffende implementatie van de Richtlijn Collectief Beheer pdf

09.10.2015 Brief Platform Makers aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie betreffende implementatie van de Richtlijn Collectief Beheer

09.10.2015 Brief Platform Makers aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie betreffende implementatie van de Richtlijn Collectief Beheer pdf

13.06.2014 Brief Platform Makers (betreffende downloadverbod, thuiskopie en EU consultatie) aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie t.b.v. algemeen overleg Auteursrecht van 19 juni 2014. pdf

04.06.2014 Reactie Platform Makers op EU Consultatie Auteursrecht pdf

10.04.2014 Reactie Platform Makers op Cosultatie filmauteurscontractenrecht pdf

14.11.2012 Brief aan Tweede Kamer: aandachtpunten makers t.b.v. het algemeen overleg van 22 november pdf

18.10.2012 Reactie Platform Makers op voorstel Richtlijn Collectief Beheersorganisaties (Brief aan Ministeries van OC&W, V&J en EL&I) pdf

20.09.2012 Reactie Platform Makers op wetsvoorstel Auteurscontractenrecht (brief met bijlagen aan Tweede Kamer) pdf

02.03.2012 Brief betreffende amendementen bij Wetvoorstel toezicht collectieve beheersorganisaties pdf

23.02.2012 Brief betreffende auteursrechten en digitaliseringsprojecten. pdf

16.01.2012 Brief betreffende Wetvoorstel toezicht collectieve beheersorganisaties pdf

11.11.2011 Reactie Platform Makers op beantwoording Kamervragen over Speerpuntenbrief t.b.v. algemeen overleg op 30 november 2011 pdf

11.11.2011 Brief aan uitgeverij Malmberg inzake nieuwe inkoopvoorwaarden pdf

07.07.2011 Brief Platform Makers en PAM aan ministerie van Veiligheid en Justitie betreffende artikel 45 d; toelichting op implicaties cessio legis voor beroepspraktijk makers en verzoek daaromtrent aan de staatssecretaris. pdf

22.05.2011 Standpunt Platform Makers en PAM betreffende filmwerken en auteurscontractenrecht. pdf

19.05.2011 Aanvullende reactie aan de Tweede Kamer betreffende het voornemen een niet-overdraagbaar auteursrecht niet op te nemen in het definitieve wetsvoorstel auteurscontractenrecht. pdf

19.05.2011 Reactie Platform Makers met aandachtspunten rond de speerpuntennotitie Auteursrecht van staatssecretaris Fred Teeven pdf

01.02.2011 Ingezonden brief aan de Volkskrant inzake noodzaak snelle invoering auteurscontractenrecht. pdf

24.12.2010 Brief aan NPO inzake gebruik aftiteling tv-programma's Publieke Omroep. pdf

20.12.2010 Reactie Platform Makers inzake Advies Commissie Auteursrecht pdf

01.10.2010 Reactie Platform Makers inzake Voorontwerp Auteurscontractenrecht pdf

30.03.2010 Een open brief - Groen Links als Piratenpartij pdf

11.12.2009 Brief aan Ministers van Justitie, Economische Zaken en OC&W inzake introductie Platform Makers pdf

11.12.2009 Brief aan Vaste Kamercommissies voor Justitie, Economische Zaken en OC&W inzake introductie Platform Makers pdf

18.11.2009 Brief VSenV inzake reactie op rondetafelconferentie 15.10.2009 pdf

30.09.2009 Brief gezamenlijke makers aan Vaste Kamercommissie voor Justitie, waarin wordt aangedrongen op aanwezigheid van makers bij de rondetafelconferentie 15.10.2009 pdf

03.07.2009 Brief gezamenlijke makers aan Vaste Kamercommissies voor Justitie, Economische zaken en OC&W inzake rapport en aanbevelingen van de parlementaire werkgroep auteursrecht (‘rapport Gerkens’) pdf

29.04.2005 Brief NVJ aan Ministerie van Justitie met een inhoudelijk commentaar op het IViR-rapport. pdf

31.03.2005 Brief BNO aan Ministerie van Justitie met een inhoudelijk commentaar op het IViR-rapport. pdf

30.03.2005 Brief Burafo en Fotografen Federatie met een inhoudelijk commentaar op het IViR-rapport. pdf

18.03.2005 Brief FNV-Kiem aan Ministerie van Justitie met een inhoudelijk commentaar op het IViR-rapport. pdf

20.12.2004 Brief Vereniging van Schrijvers en Vertalers aan Ministerie van Justitie met een inhoudelijk commentaar op het IViR-rapport. pdf